Vi opdaterer dig løbende, når der sker noget i klubben..

Klubbens aktiviteter bliver løbende opslået på Facebook og Rokort. Herudover vil du som klubmedlem også blive informeret via e-mail.